Verlof aanvragen

Het is mogelijk dat u voor uw kind extra verlof wilt aanvragen. De school kan dit alleen verlenen als hiervoor een aanvraagformulier wordt ingevuld waarop de reden van het verlof vermeld staan. Dit verlof kan alleen verleend worden bij familieaangelegenheden zoals een bruiloft of begrafenis of activiteiten voortvloeiend uit de geloofsovertuiging. Dit verlof dient u tijdig aan te vragen zodat de school de tijd heeft om uw aanvraag te beoordelen. Na aanvraag krijgt u altijd schriftelijk antwoord of het verlof wel of niet verleend mag worden.

Wanneer u vanwege bijzondere omstandigheden verlof wenst aan te vragen voor uw kind(eren) dan dient u het 'verlofaanvraagformulier' in te vullen. Dit formulier kunt u hier downloaden om in te vullen en uit te printen.

download het 'verlofaanvraagformulier'

 

Het 'verlofaanvraagformulier' kunt u inleveren bij de leerkracht van uw kind(eren) of bij de directie.

 

Leerplicht:

Vanuit de afdeling leerplicht van de gemeente heeft men bericht gestuurd dat er verscherpt toezicht zal zijn op het aanvragen en verlenen van extra verlof. Er mag geen toestemming meer gegeven worden voor extra verlof direct voor of direct na een vakantie. Ook mag er geen extra verlof meer worden gegeven voor het deelnemen aan door sportorganisaties georganiseerde sportactiviteiten.