Is uw kind ziek?

Wanneer uw kind ziek is of uw kind is door een andere oorzaak verhinderd, dan stellen wij het zeer op prijs als u dit telefonisch tussen 7.45 uur en 8.30 uur doorgeeft. U kunt bellen naar telefoonnummer 0172 58 98 69 om uw kind af te melden. Daarnaast is het ook mogelijk om uw kind schriftelijk of mondeling af te melden bij de groepsleerkracht of de leiding van de school.