Aanmelden

“Het grote doel van onderwijs is niet kennis, maar actie.” Herbert Spencer

 Wat leuk dat u geïnteresseerd bent in onze school!

Als u eens een kijkje wilt komen nemen, dan kunt u bellen om een afspraak te maken voor een rondleiding. Deze rondleiding vindt plaats onder schooltijd, zodat u de school in vol bedrijf kunt ervaren.

Wordt uw kind vier jaar?

Wanneer uw kind vier jaar wordt mag hij/zij naar de basisschool. Gebruikelijk is, dat u uw kind minimaal een half jaar voor de vierde verjaardag schriftelijk (via het aanmeldingsformulier hieronder) aanmeldt. Mocht u al eerder weten dat u uw kind bij ons op school wilt laten komen, mag u het natuurlijk ook al eerder aanmelden.

Kinderen die 4 jaar worden gedurende het schooljaar worden als volgt geplaatst:

  • Kinderen die voor 1 oktober 4 jaar worden, mogen vanaf de eerste schooldag van het schooljaar naar school en starten in groep 1.
  • Kinderen die jarig zijn tussen 1 september en 1 januari stromen in groep 1 in. Bij hen wordt gekeken of zij aan het einde van het eerste schooljaar zich voldoende hebben kunnen ontwikkelen om naar groep 2 te gaan. Hierover wordt uitvoerig gesproken met de ouders.
  • Kinderen die 4 jaar worden tussen 1 januari en einde schooljaar komen in de zogenaamde instroomgroep. Dit betekent dat wij denken dat deze kinderen onvoldoende tijd hebben gekregen om klaar te zijn voor groep 2. Uiteraard wordt ook van deze kinderen bekeken hoe hun ontwikkeling is en kunnen zij bij snelle ontwikkelingen toch in groep 2 geplaatst worden. Ook dit gebeurt in nauw overleg met de ouders.

Aanmeldingsformulier

Kinderen aanmelden op school kunt u doen met een aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is bij de directie. Het is ook mogelijk om hier het formulier te downloaden in PDF formaat waarna u het formulier ingevuld kunt in leveren bij de directie.

Nieuwe leerling aanmeldingsformulier

Als kinderen al een andere school hebben bezocht, moeten ze zo snel mogelijk nadat bekend is dat ze onze school gaan bezoeken, worden aangemeld.

Aanmeldformulieren moeten ondertekend worden ingeleverd bij de directie. Naar aanleiding van het aanmeldformulier vindt een intakegesprek plaats, waarbij gekeken wordt of de school dat onderwijs kan bieden wat uw kind nodig heeft. Als dit het geval is, schrijven wij uw kind in. Nadat de inschrijving is verwerkt, ontvangt u een bericht van inschrijving met een toelichting op de verdere gang van zaken.

Mocht de school niet het juiste onderwijs kunnen bieden zal de school samen met u op zoek gaan naar een school die dat wel kan bieden. Hierover leest u meer op de pagina Passend Onderwijs.