Buitenschoolse opvang

Omdat we vandaag de dag te maken hebben met werkende ouders willen wij ervoor zorgen dat de kinderen ook buiten school goed opgevangen worden.

Daarnaast zijn we bij wet verplicht om zorg te dragen voor buitenschoolse opvang. Wij zijn van mening dat het niet goed is om kinderen nog meer uren per dag op school te laten doorbrengen, mede omdat we als school daarvoor niet zijn ingericht. Ook kunnen wij als school hiervoor geen redelijke prijs berekenen, omdat wij verplicht zijn dit kostendekkend door te berekenen aan de ouders. 

Daarom werken wij samen met Junis kinderopvang uit Alphen aan den Rijn. Zodoende wordt er voor gezorgd dat zij voor onze school de Buitenschoolse Opvang regelen en kinderen van- en naar school brengen. Zij zijn hierin gespecialiseerd. Voor subsidieregelingen kunt u bij Junis terecht

 

Junis Kinderopvang  Buitenschoolse opvang

Een groot aantal werkende ouders maakt voor hun kinderen al gebruik van buitenschoolse opvang: vóór en/of na school en in de schoolvakanties. Uw school heeft voor deze opvang een convenant gesloten met Junis Kinderopvang. Ouders hebben voor opvang bij Junis de keuze uit gastouderopvang of opvang bij een BSO. Buitenschoolse opvang omvat voorschoolse- (ontbijtclub) en naschoolse opvang en vakantieopvang.

Ontbijtclub

Op een groot aantal BSO’s biedt Junis voorschoolse opvang in de vorm van een ontbijtclub. Dit is opvang voordat de school begint tijdens de schoolweken. Een rustige start voor kinderen. Er is gelegenheid om te ontbijten, ze kunnen spelen en ontspannen aan de dag beginnen.

Vakantieopvang

Vakantieopvang is opvang gedurende de schoolvakanties. Deze vorm van opvang kan in combinatie met naschoolse opvang worden afgenomen of uitsluitend als vakantieopvang.

Incidentele opvang nodig?

Om ouders tegemoet te komen die bijna nooit buitenschoolse opvang nodig hebben, heeft Junis een strippenkaart ontwikkeld. Voor die enkele keer dat u onverwacht toch een paar uur opvang nodig hebt, bijvoorbeeld bij een studiedag van school. U kunt de strippenkaart gebruiken voor de ontbijtclub (voorschoolse opvang) en/of naschoolse opvang bij alle BSO-locaties van Junis, met uitzondering van de thema BSO’s.

Meer informatie:

Heeft u vragen over de opvangvormen en welke opvangvorm het beste bij u en uw kinderen past? Dan kunt u bellen met één van de medewerkers van de afd. Klantenservice. Zij kunnen u adviseren en de kosten met u bespreken. Zij zijn bereikbaar op tel. Nr. 0172 424824 of klantenservice@junis.nl

Algemene informatie van BSO Junis

U kunt op deze pagina doorklikken naar de brochure.