De St. Michaëlschool is een katholieke school

Wij zijn herkenbaar als katholieke school. De school staat in nauw overleg met de parochie. We werken actief mee aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel.

Daarnaast dragen de teamleden de katholieke levensovertuiging uit met name in de vorm van het vak catechese. Voor dit vak maken we gebruik van de methode Hemel en aarde. De pastor van de parochie komt twee maal per jaar in iedere groep een les verzorgen.

Dat onze school een katholieke school is, betekent niet dat alleen kinderen die katholiek worden opgevoed welkom zijn. Wel verwachten we van niet-rooms-katholieke ouders dat ze de identiteit van de school respecteren, hun kinderen laten deelnemen aan de catecheselessen en deelnemen aan religieuze activiteiten onder schooltijd.