Kalender

Voor aanvullende informatie op de kalender kijkt u in de Nieuwsbrief.

                               December

Zondag 3 december

Om 9.30 uur is er een Gezinsviering met pastoor Visser en jeugdkoor De Toekomst

Dinsdag 5 december

FEEST op school. We hebben continurooster i.v.m. de sinterklaasviering. Om 13.30 uur is het einde van de schooldag.

Vrijdag 8 december

Nieuwsbrief 7 komt uit. Kopij (alleen digitaal) kunt u tot dinsdag van te voren inleveren bij juf Pien.

Maandag 11 december

Vandaag doen de leerlingen van groep 8 E.H.B.O. examen. Succes allemaal.

Dinsdag 12 december

Stakingsdag voor juffen en meesters. Alle kinderen vrij.

Vrijdag 15 december

Laatste dag om de formulieren van de schoolfotograaf in te leveren en 

Juf Natascha geeft alvast een afscheidsfeestje voor de kinderen van groep 4-5.

Dinsdag 19 december

Groep 8 museumbezoek

Woensdag 20 december

 Kersttukjes maken in groep 1 t/m 8. Kerstviering op school.

Woensdag 21 december

Nieuwsbrief 8 komt uit. Kopij (alleen digitaal) kunt u tot de vrijdag van te voren inleveren bij juf Pien.

Donderdag 21 december

Er is vandaag geen gym. Het Groene Hart heeft sportdag in de Landvliethal.

Om 15.00 uur begint voor alle groepen de Kerstvakantie.

Vrijdag 22 december

Alle kinderen zijn vrij!

Zondag 24 december

Kerstavond, om 18.00 uur is er een kerstgezinsviering met pastor Lâm en jeugdkoor de Toekomst.

Dinsdag 26 december

Tweede kerstdag. Om 10.30 uur is het “Kindje wiegen” in de kerk m.m.v. jeugdkoor De Toekomst. Het kerstverhaal met een levende kerststal.