Kalender

Voor aanvullende informatie op de kalender kijkt u in de Nieuwsbrief.

                                                          

april

maandag 2 april

Tweede Paasdag (vrij)

Woensdag 11 april

Schoolvoetbaltoernooi groep 8

Vrijdag 13 april

De juffen van de kleutergroepen vieren vandaag hun verjaardagen.

De Nieuwsbrief komt uit. Kopij inleveren kan (alleen digitaal) tot dinsdag 10 april.

Vandaag om 13.00 uur is de maandviering die wordt verzorgd door de kinderen van groep 5/6. De ouders van deze groep zijn welkom als toeschouwer.

Maandag 16 april

Museumbezoek groep 8

Dinsdag 17 april

Eindtoets groep 8 dag 1

Woensdag 17 april

Eindtoets groep 8 dag 2

Vrijdag 20 april

We gaan op schoolreis.

Dinsdag 24 april

Eindtoets groep 8 dag 3

Donderdag 26 april

Continurooster tot 13.30 uur. Denkt u aan de lunchpakketjes?

vrijdag 27 april

Koningsdag. Alle kinderen vrij.

maandag 30 april

Meivakantie t/m 13 mei