Wilt u meer lezen?

In de schoolgids leest u waar de St. Michaëlschool voor staat, zodat ouders van kinderen die al op onze school zitten, weten waar ze ons op kunnen aanspreken.
De schoolgids is ook bedoeld voor ouders die nog een schoolkeuze moeten maken. Via de schoolgids kunnen die ouders zich een beeld vormen van de school, zodat zij een verantwoorde schoolkeuze kunnen maken.

Alle ouders ontvangen deze schoolgids.
Jaarlijks wordt deze herzien en verstrekt de school een nieuw exemplaar aan de ouders.

Download hier de schoolgids 2017-2018