Schooltijden

“Er is maar één moment dat je op tijd kunt komen. Ben je er niet, dan ben je óf te vroeg, óf te laat.” – Johan Cruijff

De schooltijden zijn als volgt:

Groep 1 tot en met 4:

08.30 – 11.30 uur

13.00 – 15.00 uur

Groep 5 tot en met 8:

08.30 – 12.00 uur

13.00 – 15.00 uur

Op woensdagmiddag zijn alle groepen van 1 tot en met 8 om 12.00 uur uit.

Voor de vrije dagen verwijzen wij u naar de jaarkalender.

 

Tussen-de-middag

Wij hebben er bewust voor gekozen dat kinderen tussen-de-middag even thuis kunnen eten om te ontspannen. Zo kunnen ze school even loslaten.

Wij hebben een enthousiaste groep ouders die vier dagen per week de opvang verzorgen van de overblijvende kinderen. Ouders kunnen hun kinderen gebruik laten maken van de overblijfmogelijkheid voor zo'n €1,50 per dag.

Inschrijven overblijven

Hieronder kunt u het inschrijfformulier overblijven downloaden. Het ingevulde formulier kunt u inleveren in de brievenbus in de aula of bij de directeur.

Inschrijfformulier overblijven