Team

"De beste leraar is hij, die het meest van zijn leerlingen opsteekt." - Jean Boisson

In dit schooljaar ziet de groepsverdeling er als volgt uit:

Groep 1/2 A        juf Antoinette en juf Veronique 

Groep 1/2 B        juf Ans en juf Corry 

Groep 3               juf Melissa 

Groep 4/5           juf Ciskaen juf Manon 

Groep 5/6           juf Annemieke en juf Natalie 

Groep 7               juf Edith en juf Natalie 

Groep 8               juf Lizette en juf Mariska 

 

De extra hulp wordt verzorgd door juf Pien

Conciërge (op woe - do - vrij) Abdul 

Organisatie & structuur

De schoolleiding

De school staat onder leiding van een managementteam (MT). Dit bestaat uit de directeur, de Intern Begeleider (IB'er) en twee bouwcoördinatoren. Zij leiden de school en het team van leerkrachten. Regelmatig vindt er overleg plaats tussen alle directeuren van de Groeiling.

De samenstelling van de directie is op dit moment als volgt:

  • Wilfred Simons, directeur
  • Annemieke Juffermans , bouwcoördinator Bovenbouw
  • Ans Gordijn, bouwcoördinator Onderbouw
  • Astrid Bultink, aspirant-directeur

De bouwcoördinator

Dit zijn leerkrachten die benoemd zijn tot bouwcoördinator. Zij organiseren de bouwvergaderingen en maken deel uit van het managementteam. Samen met de directeur en de IB'er geven zij het beleid van de school gestalte en nemen taken van de directeur over bij diens afwezigheid.

De leerkrachten

Ouders en kinderen krijgen op onze school te maken met een team van leerkrachten. Een aantal groepen heeft twee groepsleerkrachten, die samen de klassenverantwoordelijkheid dragen. Daarnaast krijgen ouders en kinderen te maken met leerkrachten die minder frequent in de groep zijn. Dit gaat dan om de leerkracht die extra ondersteuning in de groep geeft of een van de groepsleerkrachten vervangt vanwege ziekte of om een andere reden.

Remedial Teacher

Dit is een leraar die gedurende korte of langere tijd met een (groepje) kind(eren) werkt met een specifiek probleem. De RT leerkracht zal aan de hand van een handelingsplan in overleg met groepsleerkracht en IB'er met deze kinderen werken. Voor de RT leerkrachten verwijzen wij naar de jaarkalender.

Intern Begeleider

De IB'er bewaakt het kwaliteitsniveau van het onderwijs en coördineert de extra zorg die kinderen in onze school nodig hebben. Ook dient zij het team en de directeur van advies ten aanzien van onderwijskundige vernieuwingen.
Op dit moment is de IB'er van onze school:

juf Marianne

ICT-er

Dit is de leerkracht die er voor zorgt dat de computers en het netwerk operationeel blijven. Tevens zorgt deze er voor dat er regelmatig nieuwe, verantwoorde software wordt aangeschaft en geïnstalleerd.
De ICT wordt momenteel gecoördineerd door:

  • Juf Natalie en
  • Juf Ciska