Hulp van ouders

“Het onderwijs is te belangrijk om alleen aan leraren over te laten.” Henk Vredeling

Ouders spelen een grote rol bij onze school en er zijn veel ouders bij onze school betrokken doordat zij lid zijn van de ouderraad of van de medezeggenschapsraad.

Maar naast de ouderraad- en de medezeggenschapsraad zijn wij ook altijd op zoek naar ouders die willen helpen in de klassen, bij activiteiten buiten de school en met feesten.

Naast het feit dat wij niet zonder hulp van ouders kunnen, ervaren de ouders die ons nu al helpen de hulp die zij bieden als nuttig. Daarnaast is het in de school altijd gezellig en zorgt het voor een nauw contact tussen de school en u als ouder.

Ouders voelen zich doorgaans nauw betrokken bij het onderwijsleerproces van hun kind. Vanuit die belangstelling zijn veel ouders dan ook actief binnen de school. Er worden verschillende manieren van betrokkenheid van ouders onderscheiden.

Ouders helpen bijvoorbeeld bij:

- overblijven

- bibliotheek

- meefietsen naar de gym

- vervoer bij uitstapjes

- tuinonderhoud

- hand- en spandiensten

- knutselactiviteiten