Kanjertraining

Als uw kind zich niet fijn voelt, zal hij of zij niet goed kunnen leren. Wij vinden het belangrijk de kinderen zodra ze bij ons op school binnen komen te volgen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het belangrijkste doel van de kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat kinderen na het volgen van de kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen.

De kanjertraining binnen onze school bestaat uit een jaarlijkse serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas- en op school goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).

De Kanjertraining streeft de volgende doelen na.

  • Pestproblemen worden opgelost
  • Leerlingen durven zichzelf te zijn
  • Leerlingen voelen zich veilig
  • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
  • Leerlingen kunnen gevoelens uiten
  • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen
  • De kinderen kunnen zich beter concentreren
  • De school weet grenzen te stellen

 
 

Kanjerafspraken

We vertrouwen elkaar

We helpen elkaar

Niemand blijft zielig

We lachen elkaar niet uit

Niemand speelt de baas

 

De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJi als effectief volgens goede aanwijzingen bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. De methode kent een leerlingvolgsysteem dat erkend is door de Cotan en door de onderwijsinspectie gebruikt kan worden om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten.