Naar voortgezet onderwijs

“Opleiding is de beste proviand op de reis naar de ouderdom.” - Aristoteles

Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Dat is een spannende tijd voor zowel leerlingen als ouders.
Omdat de ouders en kinderen een keuze hebben uit een groot aantal scholen proberen wij de ouders en hun kinderen zo goed mogelijk bij te staan- en te helpen met deze keuze. Hiervoor hebben wij een stappenplan opgezet dat er in grote lijnen als volgt uitziet:

Stap 1: Aan de hand van het leerlingvolgsysteem en de informatie van de leerkrachten bij wie uw kind in de klas heeft gezeten, stelt de school een voorlopig schooladvies op. Aan het eind van groep 7 krijgt u dit voorlopig advies schriftelijk uitgereikt.

Stap 2: Kinderen en ouders oriënteren zich op de diverse scholen door middel van brochures, open dagen en proeflessen. Verder komen regelmatig oud-leerlingen vertellen over hun ervaringen op het voortgezet onderwijs.

Stap 3: In groep 8 krijgen de kinderen begin februari hun definitieve advies. Dit kan anders zijn dan het voorlopig advies door de persoonlijke omstandigheden van het kind, resultaten van de toetsen in groep 8 en of de gesprekken met de ouders en het kind. De school bepaalt wat het definitieve advies is. Ouders die het niet eens zijn met dit advies kunnen dit aangeven, maar de school hoeft het advies niet aan te passen. Wel zullen zij in het overdrachtsdossier (naar de school voor voortgezet onderwijs) vermelden dat de ouders het oneens zijn met het advies.

Stap 4: De ouders vragen op de school van hun keuze een inschrijfformulier aan en vullen dit in. Voor 13 maart moet dit formulier op de  middelbare school zijn ingeleverd.  De ouders ontvangen een afschrift van het onderwijskundig rapport en formulier met een unieke code. Het formulier met deze unieke code moet meegestuurd worden het inschrijfformulier. De nieuwe school van het kind kan met deze unieke code het onderwijskundig rapport inzien.

Stap 5: De scholen van voortgezet onderwijs  melden de ouders in mei of hun kind wordt aangenomen.

De ouders beslissen bij welke school hun kind wordt aangemeld. De school voor voortgezet onderwijs bepaalt of een kind al dan niet wordt aangenomen.